Art. 22. 1. Przychody z tytułu umorzenia należności podlegających
restrukturyzacji nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
2. Opłata restrukturyzacyjna, o której mowa w art. 19, oraz opłata prolongacyjna,
o której mowa w art. 20 ust. 3, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców
  • Wejscie w życie 1 października 2002
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 26 01 2021

Powiązania

brak powiązań