Art. 21. Niewykorzystane środki zakładowego funduszu socjalnego
i zakładowego funduszu mieszkaniowego przechodzą na Fundusz.

Art. 21a. W rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i innych spółdzielniach
zajmujących się produkcją rolną przepisy ustawy mogą być również stosowane do
członków tych spółdzielni. Decyzje w tym zakresie podejmuje walne zgromadzenie
spółdzielni.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • Wejscie w życie 30 marca 1994
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 14 02 2021

Powiązania

brak powiązań