Art. 1. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowadza się zasadniczy trójstopniowy
podział terytorialny państwa.
2. Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
są: gminy, powiaty i województwa.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
  • Wejscie w życie 28 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 maja 2001
  • Ost. zmiana na stronie 11 02 2021

Powiązania

brak powiązań