Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zasady i tryb ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw
miejscowości i ich części oraz urzędowych nazw obiektów fizjograficznych;
2) zasady działania Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;
3) sposób ustalania i ogłaszania wykazów urzędowych nazw miejscowości i ich
części oraz obiektów fizjograficznych.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do ustalania, dokonywania zmian i znoszenia
urzędowych nazw w zakresie uregulowanym przepisami o ochronie przyrody, a także
w przypadkach, gdy urzędową nazwę określa odrębna ustawa.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
  • Wejscie w życie 7 października 2003
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2018
  • Ost. zmiana na stronie 08 02 2021

Powiązania

brak powiązań