Art. 1. 1. Ustawa określa zasady przyznawania bankom środków z budżetu
państwa, określonych w ustawie budżetowej, które udzieliły kredytów
mieszkaniowych, o których mowa w ust. 2, oraz bankom prowadzącym obsługę
rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, jak
również zasady udzielania premii gwarancyjnych.
2. Przepisy ustawy stosuje się do kredytów mieszkaniowych udzielonych
i spłacanych na warunkach określonych przez Radę Ministrów.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań