Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów
znajdujących się w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
  • Wejscie w życie 22 luty 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2010
  • Ost. zmiana na stronie 06 11 2020

Powiązania

brak powiązań