Art. 19. Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub
wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem
o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono
dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed
dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań