Art. 18. Traci moc dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i
języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz. U.
poz. 324).

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
  • Wejscie w życie 9 maja 2000
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 lipca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 04 11 2020

Powiązania

brak powiązań