Art. 18. Traci moc dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. poz. 314,
z 1956 r. poz. 43 oraz z 1957 r. poz. 42) w części dotyczącej godła i barw Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
  • Wejscie w życie 11 marca 1980
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 września 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań