Art. 17. 1. Odznaki ustalone na podstawie dekretu, o którym mowa w art. 16,
mogą być nadawane i używane na dotychczasowych zasadach.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do mundurów ustalonych na podstawie
dotychczasowych przepisów, gdy chodzi o używanie tych mundurów.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
  • Wejscie w życie 30 marca 1979
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2015
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań