Art. 17. 1.Maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem
finansowym ustawy wynosi 5 455 026 zł, z tym że w:
1) 2011 r. – 487 220 zł;
2) 2012 r. – 499 401 zł;
3) 2013 r. – 511 887 zł;
4) 2014 r. – 524 684 zł;
5) 2015 r. – 537 801 zł;
6) 2016 r. – 551 247 zł;
7) 2017 r. – 565 028 zł;
8) 2018 r. – 578 588 zł;
9) 2019 r. – 592 475 zł;
10) 2020 r. – 606 695 zł.
1a. W latach 2021–2030 maksymalny limit wydatków budżetowych będący
skutkiem finansowym wykonywania niniejszej ustawy wynosi 1 396 137 zł, z tym że
w:
1) 2021 r. – 136 016 zł;
2) 2022 r. – 136 814 zł;
3) 2023 r. – 137 614 zł;
4) 2024 r. – 138 414 zł;
5) 2025 r. – 139 214 zł;
6) 2026 r. – 140 013 zł;
7) 2027 r. – 140 813 zł;
8) 2028 r. – 141 613 zł;
9) 2029 r. – 142 413 zł;
10) 2030 r. – 143 213 zł.
2. Minister właściwy do spraw klimatu wprowadzi mechanizmy korygujące w
przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok
budżetowy maksymalnego limitu wydatków, w zakresie redukcji kosztów przeznaczonych na promocję systemu.
3. Organem właściwym do monitorowania limitu wydatków w zakresie
funkcjonowania systemu oraz wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister
właściwy do spraw klimatu.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
  • Wejscie w życie 29 września 2011
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 11 2020

Powiązania

brak powiązań