Art. 17. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia:
1) wydaje przepisy przewidziane w art. 10 oraz art. 14 ust. 2,
2) może ustalać zasady obchodów świąt i rocznic państwowych oraz innych
uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym
– biorąc pod uwagę uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym
zakresie zwyczaje, kierując się w szczególności potrzebami społeczności lokalnych.
2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób
i okoliczności stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając rodzaj jednostki Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
  • Wejscie w życie 11 marca 1980
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 września 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań