Art. 16. Traci moc dekret z dnia 2 października 1935 r. o odznakach i mundurach
(Dz. U. Nr 72, poz. 455 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115).

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
  • Wejscie w życie 30 marca 1979
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2015
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań