Art. 16. 1. Ciała osób zmarłych na okrętach będących na pełnym morzu powinny
być pochowane przez zatopienie w morzu zgodnie ze zwyczajami morskimi.
W przypadkach, kiedy okręt może w przeciągu 24 godzin przybyć do portu objętego
programem podróży, należy zwłoki przewieźć na ląd i tam pochować.
2. Wyjątki od przepisów ust. 1 mogą być czynione przez kapitana okrętu
z uwzględnieniem wskazań sanitarnych i wojskowych, jeżeli chodzi o okręty wojenne
lub inne używane dla celów wojskowych.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  • Wejscie w życie 16 luty 1959
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 28 10 2020

Powiązania

brak powiązań