Art. 15. 1. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom art.
7a, w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo
towarów lub usług albo sporządza wyłącznie w języku obcym oferty, ostrzeżenia i
informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi, informacje o właściwościach towarów lub usług, warunki gwarancji, faktury, rachunki lub pokwitowania, podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew
przepisom art. 7 i art. 8, w obrocie lub przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa
pracy sporządza umowę lub inny dokument wyłącznie w języku obcym.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
  • Wejscie w życie 9 maja 2000
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 lipca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 04 11 2020

Powiązania

brak powiązań