Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 grudnia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 10 02 2021

Powiązania

brak powiązań