Art. 14. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych
w ustawie, jednak nie dłużej niż przez rok od dnia wejścia w życie ustawy, zachowują
moc przepisy wydane na podstawie rozporządzenia wymienionego w art. 15.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
  • Wejscie w życie 7 października 2003
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2018
  • Ost. zmiana na stronie 08 02 2021

Powiązania

brak powiązań