Art. 14. W zakresie uregulowanym ustawą tracą moc przepisy ustawy z dnia
28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz. U. poz. 440,
z 1992 r. poz. 85 oraz z 1993 r. poz. 181).

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań