Art. 14. 1. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego
obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego
wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek,
a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby
w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie
– oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub
odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.
2. Przepisy wydane na podstawie ustawy określają zachowanie się osób
w umundurowaniu, występujących w zorganizowanej grupie.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
  • Wejscie w życie 11 marca 1980
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 września 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań