Art. 13. Pierwszym okresem rozliczeniowym, za który podatnicy dokonują
obliczenia i wpłaty podatku oraz składają deklarację podatkową, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1, jest luty 2016 r.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
  • Wejscie w życie 1 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2019
  • Ost. zmiana na stronie 30 11 2020

Powiązania

brak powiązań