Art. 13. 1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
  • Wejscie w życie 6 września 2015
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 stycznia 2018
  • Ost. zmiana na stronie 26 11 2020

Powiązania

brak powiązań