Art. 13. 1. Używanie munduru zagranicznego wymaga zezwolenia terenowego
organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) członków personelu dyplomatycznego obcych przedstawicielstw
dyplomatycznych oraz urzędników konsularnych obcych urzędów konsularnych;
2) członków personelu administracyjnego i technicznego obcych przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych – z zastrzeżeniem zasady
wzajemności;
3) innych osób, które mogą używać w Polsce munduru na mocy umów albo
zwyczajów międzynarodowych.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
  • Wejscie w życie 30 marca 1979
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2015
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań