Art. 13. Traci moc dekret z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji nie podjętych
depozytów i nie odebranych rzeczy (Dz. U. Nr 41, poz. 184, z 1965 r. Nr 16, poz. 94
oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514).

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
  • Wejscie w życie 22 luty 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2010
  • Ost. zmiana na stronie 06 11 2020

Powiązania

brak powiązań