Art. 13. 1. Hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza publicznie w układach,
o których mowa w art. 12.
2. Publicznie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności
w czasie uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych.
3. (uchylony)

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
  • Wejscie w życie 11 marca 1980
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 września 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań