Art. 13. Właściwy minister lub starosta może wystąpić do sądu o uchylenie
uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo
z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa. Organ ten może
jednocześnie zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu
rozstrzygnięcia sprawy.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  • Wejscie w życie 14 kwietnia 1984
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań