Art. 11. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego jest niezwłocznie powiadamiany przez:
1) powiatowy urząd pracy – o utracie statusu bezrobotnego przez kredytobiorcę;
2) kredytodawcę o:
a) zbyciu przedmiotu kredytowania,
b) zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty
prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia
określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia,
c) podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania,
d) zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby
członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do
niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1
pkt 3, jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia,
e) wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo dokonaniu jego spłaty.
2. Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o:
1) zbyciu przedmiotu kredytowania;
2) zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty
prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej
w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia;
3) podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
4) utracie statusu bezrobotnego – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane
na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1;
5) zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków
gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia
przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3, jeżeli była to
przesłanka udzielenia wsparcia.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
  • Wejscie w życie 19 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 11 02 2021

Powiązania

brak powiązań