W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. poz. 196, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się art. 57;
2) w art. 58:
a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „i art. 57",
b) skreśla się pkt 3.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 grudnia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 10 02 2021

Powiązania

brak powiązań