Art. 11. 1. W przypadku połączenia się przedsiębiorców żeglugowych
opodatkowanych podatkiem tonażowym okresem opodatkowania przedsiębiorcy
żeglugowego powstałego w wyniku tego połączenia jest okres opodatkowania
przedsiębiorcy żeglugowego, który wcześniej złożył oświadczenie.
2. W przypadku przejęcia przez przedsiębiorcę żeglugowego opodatkowanego
podatkiem tonażowym innych przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych takim
podatkiem okresem opodatkowania jest okres opodatkowania przedsiębiorcy
żeglugowego przejmującego.
3. W przypadku połączenia przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanego
podatkiem tonażowym z przedsiębiorcą żeglugowym nieopodatkowanym podatkiem
tonażowym okresem opodatkowania jest faktyczny okres opodatkowania
przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanego podatkiem tonażowym.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 30 11 2020

Powiązania

brak powiązań