Ustawy

Kodeks CywilnyUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Kodeks Etyki KuratoraUchwała Krajowej Rady Kuratorów z dnia 6 maja 2004 roku - Kodeks etyki kuratora sądowego
Kodeks Etyki Radcy PrawnegoKodeks Etyki Radcy Prawnego
Kodeks Etyki Zawodowej Komornika SądowegoUchwała nr 1603/V Krajowej Rady Komorniczej z dnia 06 września 2016 r. - Kodeks Etyki Zawodowej Komornika
Kodeks Etyki Zawodowej NotariuszaUchwała Nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza
Kodeks KarnyUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Kodeks Karny SkarbowyUstawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
Kodeks Karny WykonawczyUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
Kodeks MorskiUstawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski
Kodeks Postępowania AdministracyjnegoUstawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks Postępowania CywilnegoUstawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks Postępowania KarnegoUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
Kodeks Postępowania W Sprawach O WykroczeniaUstawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Kodeks PracyUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Kodeks Rodzinny i OpiekuńczyUstawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Kodeks Spółek HandlowychUstawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
Kodeks WyborczyUstawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
Kodeks WykroczeńUstawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń
KonstytucjaKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Prawo atomoweUstawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
Prawo bankoweUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe
Prawo budowlaneUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Prawo celneUstawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Prawo czekoweUstawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe
Prawo dewizoweUstawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe
Prawo energetyczneUstawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
Prawo farmaceutyczneUstawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
Prawo geodezyjne i kartograficzneUstawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
Prawo geologiczne i górniczeUstawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
Prawo konsularneUstawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne
Prawo lotniczeUstawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
Prawo o adwokaturzeUstawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
Prawo o aktach stanu cywilnegoUstawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
Prawo o miarachUstawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach
Prawo o notariacieUstawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymiUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Prawo o prokuraturzeUstawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze
Prawo o ruchu drogowymUstawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Prawo o stowarzyszeniachUstawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceUstawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Prawo o ustroju sądów administracyjnychUstawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Prawo o ustroju sądów powszechnychUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
Prawo o ustroju sądów wojskowychUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych
Prawo o zgromadzeniachUstawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach
Prawo ochrony środowiskaUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
Prawo oświatoweUstawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Prawo pocztoweUstawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
Prawo prasoweUstawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe
Prawo probierczeUstawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze
Prawo prywatne międzynarodoweUstawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo przedsiębiorcówUstawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
Prawo przewozoweUstawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
Prawo restrukturyzacyjneUstawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
Prawo spółdzielczeUstawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
Prawo telekomunikacyjneUstawa z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne
Prawo upadłościoweUstawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
Prawo weksloweUstawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe
Prawo wodneUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
Prawo własności przemysłowejUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
Prawo zamówień publicznychUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Prawo łowieckieUstawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
Ustawa o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicąUstawa z dnia 10 maja 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji WywiaduUstawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa o Agencji Mienia WojskowegoUstawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaUstawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowiaUstawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia
Ustawa o amnestiiUstawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii
Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu DrogowymUstawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Ustawa o bateriach i akumulatorachUstawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskichUstawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowychUstawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa o bezpieczeństwie morskimUstawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywieniaUstawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa o bibliotekachUstawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznymUstawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłychUstawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Ustawa o Biurze Ochrony RząduUstawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu
Ustawa o broni i amunicjiUstawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla PrzedsiębiorcyUstawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Ustawa o Centralnym Biurze AntykorupcyjnymUstawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Ustawa o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i PorozumieniaUstawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Ustawa o charakterystyce energetycznej budynkówUstawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłychUstawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Ustawa o cudzoziemcachUstawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Ustawa o czasie pracy kierowcówUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
Ustawa o diagnostyce laboratoryjnejUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
Ustawa o dniach wolnych od pracyUstawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnegoUstawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowymUstawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
Ustawa o dodatkach mieszkaniowychUstawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
Ustawa o dokumentach paszportowychUstawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
Ustawa o doradztwie podatkowymUstawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
Ustawa o dostępie do informacji publicznejUstawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Ustawa o dowodach osobistychUstawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Ustawa o dozorze technicznymUstawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
Ustawa o drogach publicznychUstawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Ustawa o drogowych spółkach specjalnego przeznaczeniaUstawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
Ustawa o dyscyplinie wojskowejUstawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeńUstawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
Ustawa o działach administracji rządowejUstawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
Ustawa o działalności leczniczejUstawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawaUstawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnejUstawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnymUstawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń SpołecznychUstawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Ustawa o emeryturach kapitałowychUstawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych
Ustawa o emeryturach pomostowychUstawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
Ustawa o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energiąUstawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią
Ustawa o europejskich radach zakładowychUstawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych.
Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiejUstawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
Ustawa o ewidencji ludnościUstawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa o finansach publicznychUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkaniaUstawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania
Ustawa o fundacjachUstawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
Ustawa o fundacji - Zakład Narodowy imienia OssolińskichUstawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymiUstawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczychUstawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Ustawa o Funduszu KolejowymUstawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym
Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszającychUstawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Ustawa o giełdach towarowychUstawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowychUstawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Ustawa o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowychUstawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych
Ustawa o gospodarce komunalnejUstawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
Ustawa o gospodarce nieruchomościamiUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymiUstawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu PaństwaUstawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Ustawa o grach hazardowychUstawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustawUstawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznaniaUstawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnegoUstawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczneUstawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usługUstawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacjiUstawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennejUstawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
Ustawa o Inspekcji HandlowejUstawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
Ustawa o Inspekcji Ochrony ŚrodowiskaUstawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Ustawa o Inspekcji WeterynaryjnejUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi PolskiemuUstawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Ustawa o instytutach badawczychUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ŚwinoujściuUstawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Ustawa o izbach aptekarskichUstawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich
Ustawa o izbach gospodarczychUstawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych
Ustawa o izbach lekarskichUstawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
Ustawa o izbach rolniczychUstawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania sięUstawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Ustawa o języku polskimUstawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
Ustawa o Karcie PolakaUstawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
Ustawa o kierujących pojazdamiUstawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Ustawa o kinematografiiUstawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii
Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoUstawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracownikówUstawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników
Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii EuropejskiejUstawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej
Ustawa o komornikach sądowychUstawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Ustawa o kontroli w administracji rządowejUstawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
Ustawa o kosztach komorniczychUstawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnychUstawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Ustawa o Krajowej Administracji SkarbowejUstawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa o Krajowej Radzie SądownictwaUstawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa
Ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha KaczyńskiegoUstawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i ProkuraturyUstawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Ustawa o Krajowym Rejestrze KarnymUstawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
Ustawa o Krajowym Rejestrze SądowymUstawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Akt oczekujący - wchodzi w życie dnia 01.07.2021 r.)Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Ustawa o Krajowym Zasobie NieruchomościUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentamiUstawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
Ustawa o kredycie konsumenckimUstawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
Ustawa o księgach wieczystych i hipoteceUstawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnegoUstawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustawUstawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa o kuratorach sądowychUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
Ustawa o lasachUstawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowychUstawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnegoUstawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
Ustawa o likwidacji niepodjętych depozytówUstawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznychUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnegoUstawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadówUstawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanychUstawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracęUstawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnymUstawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Ustawa o muzeachUstawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcówUstawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowymUstawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowymUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnymUstawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowegoUstawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
Ustawa o Najwyższej Izbie KontroliUstawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
Ustawa o Narodowym Banku PolskimUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
Ustawa o Narodowym Centrum Badań i RozwojuUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Ustawa o Narodowym Centrum NaukiUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
Ustawa o Narodowym Planie RozwojuUstawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachUstawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Ustawa o nasiennictwieUstawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie
Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnychUstawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowegoUstawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnejUstawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowychUstawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnejUstawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Ustawa o normalizacjiUstawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji
Ustawa o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty kredytów mieszkaniowych
Ustawa o obligacjachUstawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowejUstawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymiUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwaUstawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiejUstawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Ustawa o obywatelstwie polskimUstawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
Ustawa o ochronie baz danychUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
Ustawa o ochronie danych osobowychUstawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczościUstawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
Ustawa o ochronie granicy państwowejUstawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnychUstawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadkaUstawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
Ustawa o ochronie informacji niejawnychUstawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentówUstawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ochronie osób i mieniaUstawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnegoUstawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnegoUstawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Ustawa o ochronie przeciwpożarowejUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Ustawa o ochronie przyrodyUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagamiUstawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcyUstawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiUstawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznegoUstawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzątUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Ustawa o ochronie zwierzątUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnychUstawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
Ustawa o odpadachUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ustawa o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiejUstawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawaUstawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą karyUstawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznychUstawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznymUstawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym
Ustawa o odznakach i mundurachUstawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznychUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktówUstawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dniUstawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczneUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnychUstawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Ustawa o opłacie skarbowejUstawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa o opłatach abonamentowychUstawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
Ustawa o opłatach w sprawach karnychUstawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
Ustawa o orderach i odznaczeniachUstawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnychUstawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem KonstytucyjnymUstawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
Ustawa o organizacji niektórych rynków rolnychUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnejUstawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemamiUstawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
Ustawa o Państwowej Inspekcji PracyUstawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Ustawa o Państwowej Inspekcji SanitarnejUstawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionychUstawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych
Ustawa o Państwowej Straży PożarnejUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
Ustawa o Państwowym Ratownictwie MedycznymUstawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa o partiach politycznychUstawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnymUstawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Ustawa o petycjachUstawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciążyUstawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządówUstawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnychUstawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Ustawa o podatku akcyzowymUstawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznychUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnychUstawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku leśnymUstawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnychUstawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowychUstawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
Ustawa o podatku od spadków i darowiznUstawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
Ustawa o podatku od towarów i usługUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalinUstawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin
Ustawa o podatku rolnymUstawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
Ustawa o podatku tonażowymUstawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnejUstawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
Ustawa o PolicjiUstawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
Ustawa o Polskiej Agencji PrasowejUstawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej
Ustawa o Polskiej Akademii NaukUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
Ustawa o Polskim Bonie TurystycznymUstawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym
Ustawa o Polskim Czerwonym KrzyżuUstawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentówUstawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludziUstawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracęUstawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnychUstawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieciUstawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracyUstawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy
Ustawa o pomocy społecznejUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawneUstawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
Ustawa o portach i przystaniach morskichUstawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich
Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statkówUstawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracjiUstawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznejUstawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnichUstawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osóbUstawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckichUstawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowychUstawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych
Ustawa o pracowniczych programach emerytalnychUstawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Ustawa o pracownikach sądów i prokuraturyUstawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury
Ustawa o pracownikach samorządowychUstawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Ustawa o pracownikach urzędów państwowychUstawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
Ustawa o praktykach absolwenckichUstawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
Ustawa o prawach konsumentaUstawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaUstawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnychUstawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowaniaUstawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
Ustawa o produktach biobójczychUstawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych
Ustawa o produktach kosmetycznychUstawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyUstawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeńUstawa z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń
Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychUstawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomaniiUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowymUstawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuUstawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinieUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa o przedsiębiorstwach państwowychUstawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntówUstawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Ustawa o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznymUstawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznychUstawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącychUstawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń PracowniczychUstawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Ustawa o publicznej służbie krwiUstawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowymUstawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
Ustawa o rachunkowościUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Ustawa o radcach prawnychUstawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
Ustawa o radiofonii i telewizjiUstawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznegoUstawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
Ustawa o Radzie MinistrówUstawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacjiUstawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Ustawa o referendum lokalnymUstawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
Ustawa o referendum ogólnokrajowymUstawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznychUstawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowychUstawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnychUstawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
Ustawa o rencie socjalnejUstawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwieUstawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie
Ustawa o repatriacjiUstawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji
Ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustawUstawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorcówUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców
Ustawa o rewitalizacjiUstawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
Ustawa o rezerwach strategicznychUstawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowychUstawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencjiUstawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku FinansowymUstawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznychUstawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowychUstawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Ustawa o rybactwie śródlądowymUstawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
Ustawa o rzeczach znalezionychUstawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
Ustawa o rzecznikach patentowychUstawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich PrzedsiębiorcówUstawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
Ustawa o Rzeczniku Praw DzieckaUstawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
Ustawa o Rzeczniku Praw ObywatelskichUstawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Ustawa o Sądzie NajwyższymUstawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwaUstawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczychUstawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych
Ustawa o samorządzie gminnymUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnychUstawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
Ustawa o samorządzie powiatowymUstawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Ustawa o samorządzie województwaUstawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowegoUstawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntówUstawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów
Ustawa o sejmowej komisji śledczejUstawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej
Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłokiUstawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o skutkach wprowadzania w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euroUstawa z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzania w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro
Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznychUstawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
Ustawa o sporcieUstawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego bruttoUstawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto
Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowychUstawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa o spółdzielni europejskiejUstawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowychUstawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o spółdzielniach socjalnychUstawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
Ustawa o społecznej inspekcji pracyUstawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy
Ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolnikówUstawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
Ustawa o środkach ochrony roślinUstawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnejUstawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Ustawa o stanie klęski żywiołowejUstawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
Ustawa o stanie wyjątkowymUstawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
Ustawa o statusie sędziów Trybunału KonstytucyjnegoUstawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Ustawa o statystyce publicznejUstawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o strażach gminnychUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
Ustawa o Straży GranicznejUstawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninachUstawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychUstawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwaUstawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Ustawa o świadczeniach przedemerytalnychUstawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
Ustawa o świadczeniach rodzinnychUstawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąUstawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Ustawa o świadku koronnymUstawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym
Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzątUstawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Ustawa o systemie informacji oświatowejUstawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowiaUstawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliwUstawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Ustawa o systemie oceny zgodnościUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
Ustawa o systemie oświatyUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznychUstawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancjiUstawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracyUstawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodziUstawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychUstawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołuUstawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnegoUstawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowychUstawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznychUstawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznegoUstawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownikówUstawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
Ustawa o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstwUstawa z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw
Ustawa o służbie cywilnejUstawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu WojskowegoUstawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu WojskowegoUstawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Ustawa o służbie medycyny pracyUstawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
Ustawa o Służbie Ochrony PaństwaUstawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa o Służbie WięziennejUstawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowychUstawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa o służbie zagranicznejUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej
Ustawa o służbie zastępczejUstawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej
Ustawa o timeshareUstawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare
Ustawa o transporcie drogowymUstawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Ustawa o transporcie kolejowymUstawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Ustawa o Trybunale StanuUstawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli KomunikacyjnychUstawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolnikówUstawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychUstawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczychUstawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoUstawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie InformacyjnymUstawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym
Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentówUstawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Ustawa o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczneUstawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne
Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnegoUstawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa o umowach międzynarodowychUstawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługiUstawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Ustawa o uposażeniu żołnierzy niezawodowychUstawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowegoUstawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Ustawa o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji RolnejUstawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznychUstawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
Ustawa o ustroju miasta stołecznego WarszawyUstawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Ustawa o usługach detektywistycznychUstawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych
Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznychUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Ustawa o usługach płatniczychUstawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznejUstawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Ustawa o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystychUstawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminachUstawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościUstawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Ustawa o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcyUstawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy
Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa PolskiegoUstawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanychUstawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowejUstawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowaniaUstawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Ustawa o weteranach działań poza granicami państwaUstawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
Ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzinUstawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwieUstawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwaUstawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
Ustawa o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowejUstawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycjiUstawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejUstawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnychUstawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynkówUstawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Ustawa o współpracy rozwojowejUstawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowiUstawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i GospodarczegoUstawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnymUstawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateliUstawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
Ustawa o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasówUstawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów
Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatoraUstawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Ustawa o wykonywaniu prac podwodnychUstawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymiUstawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymiUstawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
Ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwoweUstawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Ustawa o wyrobach budowlanychUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa o wyrobach medycznychUstawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku winaUstawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatelaUstawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela
Ustawa o wyścigach konnychUstawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych
Ustawa o własności lokaliUstawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji RosyjskiejUstawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowychUstawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbestUstawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnychUstawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcachUstawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach
Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowychUstawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-SkarboweUstawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzinUstawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzinUstawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościachUstawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowymUstawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludziUstawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawieUstawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statkiUstawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
Ustawa o zarządzaniu kryzysowymUstawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (wcześniej: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej)Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (wcześniej: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej)