Orzeczenia

Znaczenie orzecznictwa sądowego dla praktyki jest nie do przecenienia. Uchwały, wyroki i postanowienia Sądu Najwyższego, niczym precedensy w systemach anglosaskich, stają się wskazówką nie tylko przy wyrokowaniu, ale również w codziennym stosowaniu prawa pracy.

Filtruj kategorię Cywilne Karne