Data Publikacji: 28-09-2017 przez Magdalena Broniek

Kiedy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki – subsydiarność odpowiedzialności wspólnika

Subsydiarność odpowiedzialności wyznacza kolejność zaspokajania wierzytelności z masy majątkowej spółki, a następnie wspólników. porpr

źródło: pixabay.com

Zgodnie z art. 31 § 1. KSH wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). Wspólnicy ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jednak subsydiarność ujawnia się na etapie egzekucji, a nie postępowania sądowego. Oznacza to, że przesłanka bezskuteczności egzekucji z majątku spółki badana będzie dopiero w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko wspólnikom, czyli już po wydaniu przeciwko nim orzeczenia.
Wierzyciel nie musi więc uprzednio przeprowadzić postępowania sądowego i egzekucyjnego przeciwko spółce, by z roszczeniem móc wystąpić przeciwko wspólnikom. Zarzut konieczności uprzedniego przeprowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego przeciwko spółce nie odniesie skutku w postaci oddalenia powództwa przeciwko wspólnikom.

Przeczytaj również