Data Publikacji: 28-09-2017 przez Magdalena Broniek

Jak za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada komandytariusz po obniżeniu sumy komandytowej?

Zgodnie z art. 111 Kodeksu spółek handlowych komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Co dzieje się z odpowiedzialnością wspólnika w przypadku obniżenia sumy komandytowej? porpr

źródło: pixabay.com

Zgodnie z art. 112 § 1. KSH komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki, co oznacza, że jeśli wkład komandytariusza jest równy lub wyższy niż suma komandytowa to wspólnik ten jest wolny od odpowiedzialności, a ponosi tylko ryzyko z wniesionego do majątku spółki wkładu.
Jeśli wkład komandytariusza jest niższy niż suma komandytowa to wspólnik ten ponosi odpowiedzialność do wysokości różnicy sumy komandytowej i wniesionego wkładu.
Zgodnie z art. 113 KSH obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Komandytariusz odpowiada więc do wysokości obniżonej sumy komandytowej dopiero od chwili wpisania obniżenia do rejestru. Wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed wpisaniem obniżenia sumy komandytowej, komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej określonej przed wpisaniem obniżenia do rejestru.

Przeczytaj również