Data Publikacji: 16-10-2017 przez autor

Kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia

Czy zabójca rodziców będzie po nich dziedziczył? A jeśli spaliłby dom rodziców? Lub groźbą zmusiłby ich do sporządzenia testamentu określonej treści? Zdarzają się takie sytuacje, że dziedziczenie jest w powszechnym odczuciu niesprawiedliwe, czy wręcz niemoralne. porpr

źródło: pixabay.com

Odpowiedzią ustawodawcy na takie sytuacje jest instytucja niegodności dziedziczenia uregulowana w art. 928,929,930 Kodeksu cywilnego.


Kto jest niegodny dziedziczenia
Nie ma jednego trwałego katalogu sytuacji, w których spadkobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia. Każdorazowo wszystkie okoliczności muszą zostać zbadane przez sąd i to on decyduje, jak było w konkretnej sprawie.

Za niegodnego dziedziczenia może być uznany spadkobierca, który:

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy – ciężkim przestępstwem jest np. zabicie spadkodawcy, ale także ciężkie przestępstwa przeciwko mieniu – np. spalenie jego domu lub kradzież wózka inwalidzkiego, przez co spadkodawca nie może się poruszać (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna, z dnia 9 stycznia 2014 r. V CSK 109/13),

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności – testament jest ważny, jeśli spadkodawca sporządził go swobodnie i mając świadomość swoich czynów. Jeśli spadkobierca grozi spadkodawcy i zmusza go do sporządzenia lub odwołania testamentu – może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia,

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego – nie jest dopuszczalne manipulowanie ostatnią wolą spadkodawcy, jeśli więc spadkobierca celowo ukryje ostatni testament, bo poprzedni jest dla niego korzystniejszy lub podrobi testament (albo nawet skorzysta z testamentu, który został podrobiony przez kogoś innego) musi liczyć się z możliwością orzeczenia o niegodności dziedziczenia.

Jeśli spadkobierca zostanie uznany za niegodnego dziedziczenia, powstanie sytuacja taka, jakby nie dożył otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy). Jest przy dziedziczeniu pomijany.


Kto może wystąpić do sądu
Do sądu może wystąpić każdy, kto ma w tym interes. Są to przede wszystkim pozostali spadkobiercy, wykonawca testamentu, zapisobiercy. Prawo takie ma także prokurator, który działa wtedy na rzecz innych uprawnionych.


Jaki jest termin
Do sądu można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym osoba uprawniona dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku, czyli najpóźniej w ciągu trzech lat od śmierci spadkodawcy.


Przebaczenie
Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego dziedziczenia, jeśli spadkodawca przebaczył mu doznane krzywdy.


Zabójcy z Rakowisk (woj. Lubelskie)
Za niegodnego dziedziczenia został przez sąd uznany Kamil N., który wraz z dziewczyną Zuzanną M. w grudniu 2014 roku zamordował swoich rodziców zadając im po kilkadziesiąt ciosów nożem. Kamil był jedynym synem małżonków Agnieszki N. i Jerzego N.. W związku z uznaniem syna za niegodnego dziedziczenia, spadek przypadł dalszej rodzinie.
Sprawcy zostali skazani na 25 lat pozbawienia wolności.

Przeczytaj również