Data Publikacji: 15-10-2017 przez autor

Ograniczenie reprywatyzacji kamienic przy zastosowaniu przepisów… Kodeksu Napoleona z 1804 r.

W łódzkim Urzędzie Miasta 5 lat temu powstał Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości. Celem jednostki jest walka z nielegalną reprywatyzacją. To tam pojawił się pomysł ograniczenia reprywatyzacji miejskiego mienia przy wykorzystaniu przepisów Kodeksu Napoleona. porpr

źródło: pixabay.com

Kodeks Napoleona w Polsce
Kodeks Napoleona obowiązywał na ziemiach polskich do 1947 r.. Jako że do spraw spadkowych stosuje się przepisy, które obowiązywały na danym obszarze w chwili śmierci spadkodawcy, do osób, które zmarły przed 1947 rokiem mają zastosowanie właśnie przepisy XIX-wiecznego Kodeksu Napoleona.


"majątki będące bez właściciela należą do rządu"
Akt ten, w przeciwieństwie do Kodeksu cywilnego obowiązującego obecnie, przewiduje przedawnienie roszczeń spadkowych. Spadkobiercy mieli możliwość dochodzenia swoich roszczeń w terminie do 30 lat od śmierci spadkodawcy.

Brak zgłoszonych roszczeń do spadku powodował, że majątek stawał się własnością państwa.

Przepisy sprzed ponad 200 lat są więc lepszym narzędziem w dzisiejszych realiach niż współczesne normy ustanowione w 1964 r.


Reprywatyzacja w Łodzi
Łódzki Urząd Miasta odwołał się do przepisów Kodeksu Napoleona odmawiając spadkobiercom uznania ich roszczeń i wygrał sprawę przed sądem.

Do magistratu zgłosiły się osoby przedstawiające się, jako spadkobiercy kamienicy. Miasto powołało się na przepis Kodeksu Napoleona, zgodnie z którym prawo do przejęcia spadku przemija po 30 latach od śmierci właściciela mienia. Sąd pierwszej instancji przyznał miastu rację i uchylił żądania spadkowe.


Próby wyłudzenia
Od 2012 roku łódzki zespół skierował do prokuratury blisko sto doniesień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Wyłudzanie kamienic to gigantyczny problem. Przestępcy stosują różne techniki. Najczęściej fałszują testamenty. Często też pojawia się grupa osób, która rzekomo towarzyszyła właścicielowi kamienicy w ostatnich chwilach życia. Deklarują oni, że na łożu śmierci nieruchomość została przekazana danej osobie – tłumaczy Sebastian Bohusiewicz z Oddziału ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości.


Przeczytaj również