SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 91 kk Art. 92 kk Art. 93 kk Art. 95 kk Art. 96 kk Art. 97 kk

Obowiązuje od: 13 lipiec 2017 r.

Kodeks Karny / Art. 94


Art. 94. (uchylony).Następne artykuły:

Art. 95. (uchylony).
Art. 95a. (uchylony).

Art. 96. (uchylony).

Art. 97. (uchylony).

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy