SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 566 kc Art. 567 kc Art. 568 kc Art. 570 kc Art. 571 kc Art. 572 kc

Obowiązuje od: 27 czerwca 2017 r.

Kodeks Cywilny / KSIĘGA TRZECIA. ZOBOWIĄZANIA / Dział II - RĘKOJMIA ZA WADY / Art. 569


Art. 569. (uchylony).Następne artykuły:

Art. 570. (uchylony).

Art. 571. (uchylony).

Art. 572. (uchylony).
Art. 5721. (uchylony).

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy