SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 45 kk Art. 46 kk Art. 47 kk Art. 49 kk Art. 50 kk Art. 51 kk

Obowiązuje od: 13 lipiec 2017 r.

Kodeks Karny / Art. 48


Art. 48. Nawiązkę orzeka się w wysokości do 100 000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.Następne artykuły:

Art. 49. (uchylony).
Art. 49a. (uchylony).

Art. 50. (uchylony).

Art. 51. (uchylony).

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy