SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 398 kc Art. 399 kc Art. 400 kc Art. 402 kc Art. 403 kc Art. 404 kc

Obowiązuje od: 27 czerwca 2017 r.

Kodeks Cywilny / KSIĘGA TRZECIA. ZOBOWIĄZANIA / Dział - - - / Art. 401


Art. 401. (uchylony).Następne artykuły:

Art. 402. (uchylony).

Art. 403. (uchylony).

Art. 404. (uchylony).

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy