SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 396 kc Art. 397 kc Art. 398 kc

Art. 399 kc

Art. 400 kc Art. 401 kc Art. 402 kc

Obowiązuje od:

Kodeks Cywilny / Art. 399


Art. 399. (uchylony).Następne artykuły:

Art. 400. (uchylony).

Art. 401. (uchylony).

Art. 402. (uchylony).

Art. 403. (uchylony).

Art. 404. (uchylony).

Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Art. 406. Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody.

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy