SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 393 kc Art. 394 kc Art. 395 kc

Art. 396 kc

Art. 397 kc Art. 398 kc Art. 399 kc

Obowiązuje od:

Kodeks Cywilny / Art. 396


Art. 396. Jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.Następne artykuły:

Art. 397. (uchylony).

Art. 398. (uchylony).

Art. 399. (uchylony).

Art. 400. (uchylony).

Art. 401. (uchylony).

Art. 402. (uchylony).

Art. 403. (uchylony).

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy