SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 180 kc Art. 181 kc Art. 182 kc Art. 184 kc Art. 185 kc Art. 186 kc

Obowiązuje od: 27 czerwca 2017 r.

Kodeks Cywilny / KSIĘGA DRUGA. WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE / Dział III - NABYCIE I UTRATA WŁASNOŚCI / Art. 183


Art. 183. (uchylony).Następne artykuły:

Art. 184. (uchylony).

Art. 185. (uchylony).

Art. 186. (uchylony).

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy