SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 158 kc Art. 159 kc Art. 160 kc Art. 162 kc Art. 163 kc Art. 164 kc

Obowiązuje od: 27 czerwca 2017 r.

Kodeks Cywilny / KSIĘGA DRUGA. WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE / Dział III - NABYCIE I UTRATA WŁASNOŚCI / Art. 161


Art. 161. (uchylony).Następne artykuły:

Art. 162. (uchylony).

Art. 163. (uchylony).

Art. 164. (uchylony).

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy