SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 129 kc Art. 130 kc Art. 131 kc Art. 133 kc Art. 134 kc Art. 135 kc

Obowiązuje od: 27 czerwca 2017 r.

Kodeks Cywilny / KSIĘGA DRUGA. WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE / Dział I - PRZEPISY OGÓLNE / Art. 132


Art. 132. (uchylony).Następne artykuły:

Art. 133. (uchylony).

Art. 134. (uchylony).

Art. 135. (uchylony).

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy