SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 128 kc Art. 129 kc Art. 130 kc

Art. 131 kc

Art. 132 kc Art. 133 kc Art. 134 kc

Obowiązuje od:

Kodeks Cywilny / Art. 131


Art. 131. (uchylony).



Następne artykuły:

Art. 132. (uchylony).

Art. 133. (uchylony).

Art. 134. (uchylony).

Art. 135. (uchylony).

Art. 136. (uchylony).

Art. 137. (uchylony).

Art. 138. (uchylony).

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy