SZYBKIE WYSZUKIWANIE

(wpisz np: "120 kk", "98kpc", "11kro", "20krio" itp.)

Art. 124 kc Art. 125 kc Art. 126 kc

Art. 127 kc

Art. 128 kc Art. 129 kc Art. 130 kc

Obowiązuje od:

Kodeks Cywilny / Art. 127


Art. 127. (uchylony).Następne artykuły:

Art. 128. (uchylony).

Art. 129. (uchylony).

Art. 130. (uchylony).

Art. 131. (uchylony).

Art. 132. (uchylony).

Art. 133. (uchylony).

Art. 134. (uchylony).

wykaz skrótów:
kc - kodeks cywilny
kpc - kodeks postępowania cywilnego
kk - kodeks postępowania karnego
kpk - kodeks postępowania karnego
kpa - kodeks postępowania administracyjnego
kro/krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy