LISTA WSZYSTKICH SĄDÓW W POLSCE

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Adres:

Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica

Województwo:

Dolnośląskie

Sąd Wyższej Instancji:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

E-mail:

[email protected]

Numer Telefonu:

74 8518300

Sprawuje nazdór nad:

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Sąd Rejonowy w Kłodzku
Sąd Rejonowy w Świdnicy
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Informacje:

GODZINY PRACY
Godziny urzędowania Sądu:
w poniedziałek:
od 7.30 do 18.00

od wtorku do piątku:
od 7.30 do 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałki od 8.00 do 17.30
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Świdnicy:
hol, parter (część A budynku)
tel. 74 851 83 04
Godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałki: od 8.00 do 17.30
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

Biuro Obsługi Interesantów:
hol, parter (część A budynku)
tel. 74 851 83 50
Godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałki od 8.00 do 17.30
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
pok. B-014 , parter (część B budynku)
tel. 74 851 82 44
Godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałki od 8.00 do 17.30
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

Kasa Sądu Okręgowego w Świdnicy:
parter (część A budynku)
tel. 74 851 82 68
Kasa zmienia godziny urzędowania:
w poniedziałki Kasa czynna : 8.00 -17.00
przerwa: 11.30 – 12.00, 15.00 – 15.30
od wtorku do piątku Kasa czynna : 8.00 - 15.00
przerwa: 11.30 – 12.00

Konta Sądu Okręgowego w Świdnicy:
Wpłaty dotyczące:
wpisów sądowych
kosztów sądowych
grzywny
opłat kancelaryjnych
należy dokonywać na poszczególne konta w zależności od tego, w którym wydziale toczy się sprawa sądowa:
I Wydział Cywilny: 21 1010 0055 2193 0030 0400 0001
II Wydział Cywilny Odwoławczy: 91 1010 0055 2193 0030 0400 0002
III Wydział Karny: 64 1010 0055 2193 0030 0400 0003
IV Wydział Karny Odwoławczy: 37 1010 0055 2193 0030 0400 0004
V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych:
10 1010 0055 2193 0030 0400 0005
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 53 1010 0055 2193 0030 0400 0007
Sekcja Realizacji Należności Sądowych: 26 1010 0055 2193 0030 0400 0008
W pozostałych przypadkach wpłaty proszę dokonywać na konto:
NBP O/O WROCŁAW 50 1010 1674 0054 0922 3100 0000
Wpłaty dotyczące:
wadiów
poręczeń majątkowych
zabezpieczeń
depozytów w sprawach cywilnych oraz karnych
należy dokonywać na konto sum depozytowych:
PLN: 98 1130 1017 0021 1001 9790 0004
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu.
Wpłaty dotyczące:
zaliczki na biegłego
zaliczki na kuratora
należy dokonywać na konto:
NBP O/O WROCŁAW 87 1010 1674 0054 0913 9800 0000

Wydziały:

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału
SSO Arkadiusz Marcia
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSO Jerzy Habaj
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Karwat
tel. 74 851 82 26
e-mail: [email protected]


II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący Wydziału
SSO Piotr Rajczakowski
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSO Grażyna Kobus
Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Rybińska
tel. 74 851 82 92
fax. 74 851 83 26
e-mail: [email protected]


III Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału
SSO Maciej Jedliński
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSO Jerzy Zielińsk
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Jurek
tel. 74 851 82 91
e-mail: [email protected]


IV Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący Wydziału
SSO Mariusz Górski
Z-ca Przewodniczącego Wydziału
SSO Adam Pietrzak
Kierownik Sekretariatu
Lidia Szukalska
Sekretariat - pok. nr A-103 , tel. 74 851 82 85, fax. 74 851 82 82, 74 8512 151
e-mail: [email protected]


V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący Wydziału
SSO Dariusz Pająk
Kierownik Sekretariatu
Ewa Studniarz
tel. 74 851 82 56
fax 74 851 82 20
e-mail: [email protected]
Sekretariat pok. A-221 , tel. 74 851 82 30
Sekretariat pok. A-219 , tel. 74 851 82 96
Sekretariat pok. A-213, tel. 74 851 83 67 - dozory elektroniczne


VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący Wydziału
SSO Iwona Iwanek
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSO Joanna Sawicz
Kierownik Sekretariatu
Marzena Buda
tel. 74 851 82 32
e-mail: [email protected]
Sekretariat Wydz. Ubezp. Społ. pok. nr B-208
tel. 74 851 82 16, 74 851 82 32

źródło:

http://www.swidnica.so.gov.pl