LISTA WSZYSTKICH SĄDÓW W POLSCE

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Adres:

ul.Świerkowa 1<br />
57-200 Ząbkowice Śląskie

Województwo:

Dolnośląskie

Sąd Wyższej Instancji:

Sąd Okręgowy w Świdnicy

E-mail:

[email protected]

Numer Telefonu:

(74) 8165 100

Sprawuje nazdór nad:

dla gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok

Informacje:

Godziny urzędowania
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
godziny urzędowania: od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,
poniedziałek w godz. od 7.30 do 18.00

Kasa
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
ul. Świerkowa 1
Agnieszka Chartanowicz
tel.+48 74 81 65 135
godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00

Biuro Podawcze
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
ul. Świerkowa 1
Mirosław Gulej
tel.+48 74 81 65 140
godziny urzędowania: od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,
poniedziałek w godz. od 7.30 do 18.00

Biuro Obsługi Interesanta
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
ul. Świerkowa 1
Marta Jóźwiak
tel.+48 74 81 65 100
tel.+48 74 81 65 103
tel.+48 74 81 65 104
godziny urzędowania: od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,
poniedziałek w godz. od 7.30 do 18.00


Numery kont bankowych:
Opłatę od wpisu do Rejestru Spadku ( w wysokości 5 zł ) należy uiszczać na konto sum na zlecenie
Bank Gospodarstwa Krajowego
34 1130 1033 0018 8163 2920 0002
wskazując w tytule przelewu sygnaturę akt ( jeśli sprawa nie jest jeszcze zarejestrowana należy podać imię i nazwisko spadkodawcy)
dla dochodów budżetowych (opłaty sądowe (np. opłaty od pozwu, wniosku, skargi, zażalenia, apelacji), grzywny) NBP O/O Wrocaw
21 1010 1674 0054 8322 3100 0000
dla sum na zlecenie (zaliczki do sprawy (np. zaliczki na biegłych, na ogłoszenia w prasie itp.)
Bank Gospodarstwa Krajowego
34 1130 1033 0018 8163 2920 0002
dla sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe) Bank Gospodarstwa Krajowego
10 1130 1017 0021 1001 9190 0004 dla PLN
rachunki prowadzone przez NBP O/O Wrocław i BGK
Rachunki realizujące wpłaty i wypłaty walutowe
80 1130 1017 0021 1001 9190 0005 dla USD
64 1130 1017 0021 1001 9190 0002 dla EUR
91 1130 1017 0021 1001 9190 0001 dla CHF
37 1130 1017 0021 1001 9190 0003 dla GBP
Dokonując wpłat na konta bankowe Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich należy w rubryce "tytułem " wpisać sygnaturę akt sprawy lub nazwę wydziału , do którego kierowana jest wpłata.

NIP Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. 887-10-21-417

Wydziały:

I WYDZIAŁ CYWILNY
ul. Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śl.
Przewodniczący Wydziału
SSR Agnieszka Czyniewska
pokój 210 (II piętro)
Przyjmowanie interesantów:
wtorek 9:00-13:00
Kierownik sekretariatu Wydziału
Sylwia Wojciechowska
pokój 209 (II piętro)
Kontakt
tel. +4874 8 165 100
fax +4874 8 165 190
e-mail: [email protected]


II WYDZIAŁ KARNY
ul. Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śl.
Przewodniczący Wydziału
SSR Daniel Masełko
Przyjmowanie interesantów:
w każdy piątek od 10:00 do11:00
pokój 205b ( II piętro )
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Bernadetta Modlińska
tel. +48 74 8 165 120
fax. +48 74 8 165 121
e-mail: [email protected]


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
ul. Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śl.
Przewodniczący Wydziału
SSR Iwona Król-Kroczak
pokój 220g ( II piętro )
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9:30 -11:00 (w gabinecie prezesa - pok. 141)
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Ewa Tomaszewska
tel. +48 74 8 165 117
fax +48 74 8 165 126
e-mail: [email protected]


IV WYDZIAŁ PRACY
ul. Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śl.
Przewodniczący Wydziału
SSR Tomasz Fudali
Przyjmowanie interesantów:
czwartek 9:00-13:00
pokój 126 ( I piętro )
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Anna Domaracka
tel. +48 74 8 165 108
pokój 127 ( I piętro )
e-mail: [email protected]


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
ul. Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śl.
e-mail: [email protected]
Przewodniczący Wydziału
St. Referendarz Sądowy
Renata Markiewicz
Przyjmowanie interesantów:
wtorek 9:30-13:00
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Teresa Kurzyńska
tel. +48 74 8 165 172
pokój 123 ( I piętro )
Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych
tel. +48 74 8 165 171
( parter )
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00

źródło:

http://www.zabkowice.sr.gov.pl