LISTA WSZYSTKICH SĄDÓW W POLSCE

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Adres:

ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.

Województwo:

Zachodnio-Pomorskie

Sąd Wyższej Instancji:

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

E-mail:

[email protected]

Numer Telefonu:

95-725-67-00

Sprawuje nazdór nad:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Sąd Rejonowy w Słubicach
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Sąd Rejonowy w Sulęcinie

Informacje:

GODZINY URZĘDOWANIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
tel.: 95 725-67-00
tel.: 95 725-67-41
tel.: 95 725-67-67
tel.: 95 725-67-65
poniedziałek: 7:15 – 18:00
wtorek - piątek: 7:15 – 15:15

CZYTELNIA AKT (po wcześniejszym umówieniu się)
tel.: 95 725-67-00
tel.: 95 725-67-41
tel.:95 725-67-67
tel.: 95 725-67-65
poniedziałek: 7:15 – 18:00
wtorek - piątek: 7:15 – 15:15

BIURO PODAWACZE
tel.: 95 725-67-75
poniedziałek:- piątek : 7:15 - 15:15

KASA SĄDU
tel.: 95 725-67-22
poniedziałek – piątek: 7:15 - 14:15

PUNKT INFORMACYJNY KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
tel.: 95 725-67-30
poniedziałek: 7:15 - 18:00
wtorek – piątek: 7:15 - 15:15


KONTA BANKOWE
Wpłaty na grzywny, koszty i opłaty sądowe (dochody):
92 1010 1704 0020 2022 3100 0000
Wpłaty na zaliczki (depozyty):
32 1010 1704 0020 2013 9800 0000 (NBP Zielona Góra)
Kaucje, poręczenia - numery rachunków sum depozytowych
Sumy depozytowe BGK O/ Zielona Góra:
PLN 69 1130 1017 0021 1002 8190 0004
USD 42 1130 1017 0021 1002 8190 0005
EUR 26 1130 1017 0021 1002 8190 0002
CHF 53 1130 1017 0021 1002 8190 0001
GBP 96 1130 1017 0021 1002 8190 0003
w przypadku wpłat poza granicami kraju należy wpisywać Kod BIC (SWIFT) – NBPLPLPW oraz IBAN, który tworzy się przez dodanie przed nr rachunku bankowego kodu Polski – PL
Wpłat gotówkowych w PLN należy dokonywać w Banku Pekao SA na numer konta:
18 1240 6957 0111 0000 0000 0800

Wydziały:

WYDZIAŁ I CYWILNY
Rozpoznający w I instancji sprawy o rozwód, separację, ubezwłasnowolnienie, o ochronę praw autorskich i wynalazczych, z zakresu prawa prasowego i prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75 tysięcy PLN, o ochronę dóbr osobistych, o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.
Przewodniczący Wydziału: SSO Robert Mokrzecki
Kierownik sekretariatu: Magdalena Górna
tel. 95-725-67-00
fax: 95-725-67-66
adres e-mail: [email protected]
Księga Należności Sądowych: Dorota Lewandowska
pok. 22
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów: Biuro Obsługi Interesanta
w poniedziałek od 7:15 do 18:00
wtorek - piątek od 7:15 do 15:15


WYDZIAŁ II KARNY
Rozpoznający w I instancji sprawy o zbrodnie i niektóre inne ciężkie przestępstwa np.: umyślne sprowadzenie katastrofy, gwałt zbiorowy.
Przewodniczący Wydziału: SSR Joachim Wieliczuk
Kierownik sekretariatu: Arkadiusz Musialski
tel. 95-725-67-00
fax: 95-725-67-72
adres e-mail: [email protected]
pok. 233
Sekretariat - wykonanie orzeczeń sądowych/Księga Należności Sądowych:
pok. 134
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów: Biuro Obsługi Interesanta
w poniedziałek od 7:15 do 18:00
wtorek - piątek od 7:15 do 15:15


WYDZIAŁ III PENITENCJARNY I NADZORU NAD WYKONYWANIEM ORZECZEŃ KARNYCH
Rozpoznaje sprawy o warunkowe zwolnienie, o udzielenie przerwy w karze o odwołanie warunkowego zwolnienia, skargi na decyzje Komisji penitencjarnej.
Przewodniczący Wydziału: SSO Jarosław Rutkowski
Kierownik sekretariatu: Danuta Mieczkowska
telefon: 95-725-67-00
fax: 95-725-67-85
fax: 95-725-67-69
adres e-mail: [email protected]
pok. 322
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów: Biuro Obsługi Interesanta
w poniedziałek od 7:15 do 18:00
wtorek - piątek od 7:15 do 15:15


WYDZIAŁ IV KARNY-ODWOŁAWCZY
Rozpoznaje w II instancji środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w sprawach karnych i rozpoznaje skargi na przewlekłość postępowania.
Przewodniczący Wydziału: SSO Alina Czubieniak
Kierownik sekretariatu: Beata Sieczka
tel. 95-725-67-00
fax: 95-725-67-88
adres e-mail: [email protected]
pok. 202
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów: Biuro Obsługi Interesanta
w poniedziałek od 7:15 do 18:00
wtorek - piątek od 7:15 do 15:15


WYDZIAŁ V CYWILNY - ODWOŁAWCZY
Rozpoznający w II instancji środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w sprawach cywilnych i rodzinnych i rozpoznaje skargi na przewlekłość postępowania.
Przewodniczący Wydziału:
Kierownik sekretariatu: Ewa Tomczak
tel. 95-725-67-00
fax: 95-725-67-37
adres e-mail: [email protected]
pok. 218
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów: Biuro Obsługi Interesanta
w poniedziałek od 7:15 do 18:00
wtorek - piątek od 7:15 do 15:15


WYDZIAŁ VI PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Rozpoznaje sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe pierwszoinstancyjne w określonym ustawą zakresie oraz w II instancji środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych okręgu.
Przewodniczący Wydziału: SSO wa Michalska
Kierownik sekretariatu: Izabela Pacholak
tel. 95-725-67-00
fax: 95-725-67-77
adres e-mail: [email protected]
pok. 113
Godziny przyjmowania interesantów: Biuro Obsługi Interesanta
w poniedziałek od 7:15 do 18:00
wtorek - piątek od 7:15 do 15:15

źródło:

http://www.gorzow-wlkp.so.gov.pl