LISTA WSZYSTKICH SĄDÓW W POLSCE

Sąd Okręgowy w Elblągu

Adres:

Pl. Konstytucji 1
82-300 Elbląg

Województwo:

Warmińsko-Mazurskie

Sąd Wyższej Instancji:

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

E-mail:

[email protected]

Numer Telefonu:

55 611 24 00

Sprawuje nazdór nad:

Sąd Rejonowy w Braniewie
Sąd Rejonowy w Działdowie
Sąd Rejonowy w Elblągu
Sąd Rejonowy w Iławie
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
Sąd Rejonowy w Ostródzie

Informacje:

Godziny urzędowania sądu :
poniedziałek 7.15 - 18.00
wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Godziny pracy Biura Obsługi Interesanta:
poniedziałek - 7.30 - 18.00
wtorek - piątek - 7.30 - 15.00.

Biuro podawcze :
poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15

Godziny pracy kas sądu :
poniedziałek - piątek 8.30 - 14.00

Godziny urzędowania Punktu Informacyjnego
Krajowego Rejestru Karnego:
poniedziałek - 7.15 - 18.00
wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Godziny przyjęć interesantów przez Punkt Informacyjny
Krajowego Rejestru Karnego:
poniedziałek - 9.00 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.00

Biuro Obsługi Interesanta
Sąd Okręgowy w Elblągu:
- w sprawach: cywilnych, rodzinnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych
tel. 55 611 24 04
- w sprawach karnych i penitencjarnych
tel. 55 611 24 57
tel. fax: tel. 55 611 24 96
adres e-mail: [email protected]

Biuro Obsługi Interesanta
Sąd Rejonowy w Elblągu:
- sprawy karne
tel. 55 611 25 06
adres e-mail: [email protected]

Wydziały:

I Wydział Cywilny
Do rozpoznawania w I i II instancji spraw cywilnych
e-mail: [email protected]
Przewodnicząca Wydziału - SSO Teresa Osowicka
pokój nr 206
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału interesanci mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu Wydziału.
Kierownik Sekretariatu - Agnieszka Krystowska
pokój nr 205, fax 055 611 24 36, tel. 55 611 24 58

II Wydział Karny
Do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego
e-mail: [email protected]
Przewodniczący Wydziału - SSO Władysław Kizyk
pokój nr 106
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału interesanci mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu Wydziału.
Kierownik Sekretariatu - Aleksandra Białousz
pokój nr 105, fax 0 55 611 24 40, tel. 55 611 24 81
e-mail: [email protected]

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego
e-mail: [email protected]
Przewodniczący Wydziału - SSO Wojciech Kurkiewicz pokój nr 311
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału interesanci mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu Wydziału.
Kierownik Sekretariatu - Elżbieta Ukrzewska
pokój nr 310, fax 0 55 611 24 46, tel. 55 611 24 44

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul Pułaskiego 1
82-300 Elbląg
Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
e-mail: [email protected]
82-300 Elbląg, ul Pułaskiego 1
Przewodnicząca Wydziału - SSO Grażyna Borzestowska
pokój nr 2
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału interesanci mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu Wydziału.
Kierownik Sekretariatu - Jolanta Kaczyńska
Z-ca kierownika sekretariatu - Magdalena Ptaszek
pokój nr 5, fax 0 55 611 21 99, tel. 55 611 21 80

V Wydział Cywilny Rodzinny
Do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych
e-mail: [email protected]
Przewodnicząca Wydziału - SSO Jolanta Pietrzak
pokój nr 208
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału interesanci mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu Wydziału.
Kierownik Sekretariatu - Janina Kowalska
pokój nr 211, fax 0 55 611 24 49, tel. 55 611 24 48

VI Wydział Karny Odwoławczy
Do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia
e-mail: [email protected]
Przewodnicząca Wydziału - SSO Małgorzata Kowalczyk - Przedpełska
pokój nr 307
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału interesanci mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu Wydziału.
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Kwiatkowska
pokój nr 306, fax 0 55 611 24 53, tel. 55 611 24 53

źródło:

http://www.elblag.so.gov.pl/