LISTA WSZYSTKICH SĄDÓW W POLSCE

Sąd Rejonowy w Pleszewie

Adres:

UL. MALIŃSKA 21
63-300 PLESZEW

Województwo:

Wielkopolskie

Sąd Wyższej Instancji:

Sąd Okręgowy w Kaliszu

E-mail:

[email protected]

Numer Telefonu:

+48 62 74 20 698

Sprawuje nazdór nad:

dla gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew

Informacje:

Godziny urzędowania
Godziny pracy sądu:
Sąd Rejonowy w Pleszewie jest czynny w dni robocze w następujących godzinach:
w poniedziałki od 7:15 do 1800
od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15
Sprzedaż znaków w Sądzie:
od 7:30 do 14:00
Godziny otwarcia biura podawczego:
w poniedziałki od 7:15 do 18:00
od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15
Godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałki od 07:15 do 18:00
od wtorku do piątku od 07:15 do 15:15


Konta bankowe
Uwaga: Na dowodzie wpłaty, w pozycji "tytułem" należy wskazać sygnaturę sprawy oraz tytuł wpłaty.
Przykład: IC 99/15 odpis wyroku
NOWE NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE PO 01.01.2016 r.
Wpłaty dokonywane na poniższe konta na Poczcie Polskiej zwolnione są z opłat manipulacyjnych.
wpłaty dot. I Wydziału Cywilnego
NBP O/O Poznań 23 1010 0055 1253 0050 2000 0002
wpłaty dot. II Wydziału Karnego
NBP O/O Poznań 77 1010 0055 1253 0050 2000 0000
wpłaty dot. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
NBP O/O Poznań 93 1010 0055 1253 0050 2000 0003
wpłaty dot. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
NBP O/O Poznań 50 1010 0055 1253 0050 2000 0001
wpłaty zaliczek sądowych (m.in.. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia, opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym)
NBP O/O Poznań 47 1010 1469 0030 7213 9800 0000
wpłaty sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, rękojmie, sumy stanowiące przedmiot sporu)
BGK O/Poznań 40 1130 1017 0021 1001 7190 0004
nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/Poznań 43 1130 1088 0018 8149 5020 0004

Wydziały:

I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR Ireneusz Kawęcki
Sekretariat Wydziału:
Kierownik: Marlena Duda
ul. Malińska 21
63-300 Pleszew
pokój nr 101, I piętro
tel. 62 742 06 50
fax 62 594 45 51
e-mail: cywiln[email protected]
Właściwości rzeczowe:
Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego


II Wydział Karny
Przewodniczący: SSR Sebastian Przybył
Sekretariat Wydziału:
Kierownik: Magdalena Ptak
ul. Malińska 21
63-300 Pleszew
pokój nr 5, parter
tel. 62 742 06 51
fax. 62 594 45 53
e-mail: [email protected]
Właściwości rzeczowe:
Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, w tym spraw o wykroczenia


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący: SSR Małgorzata Huk-Sobańska
Sekretariat Wydziału:
Kierownik: Hanna Cyrulewska
ul. Malińska 21b
63-300 Pleszew
pokój nr 107, I piętro
tel. 62 742 94 61
fax. 62 594 45 58
e-mail: [email protected]
Właściwości rzeczowe:
Do rozpoznawania spraw:
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów.


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący: Magdalena Skrzypczak-Graś
Sekretariat Wydziału:
Kierownik: Danuta Kaźmierczak
ul. Malińska 21b
63-300 Pleszew
pokój nr 1, parter
tel. 62 742 94 72
fax.62 594 45 54
e-mail: [email protected]
Właściwości rzeczowe:
Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego

źródło:

http://pleszew.sr.gov.pl